Svenska krona fortsätter försvagas

Det råder extrem osäkerhet på finansmarknader driven av coronapandemin. Investerare flyr de små valutor och placerar sina tillgångar till dollar och euro. På dem här stora valutorna finns alltid en efterfrågan därmed en möjlighet att tjäna pengar till och med under kristiden . Svenska kronan har fortsatt att försvagas gentemot euro och dollar. Dollar är idag värt 10,25 svenska kronor och euro 11.152 kr enligt Europeiska Central Banken (ECB).

Hur påverkar svag krona konsumenter?

Krona försvagats de senaste dagar upp till tio procent mot euro och dollar påverkar konsumenter så klart. Mest drabbade blir de som vistas eller eller planerar resor utomlands och disponerar med kronan som måste växlas till andra valutor för att handla varor och tjänster. Man får mindre euro och dollar till kronor och exempelvis flygresor blir dyrare jämfört med tidigare. Importerade varor och tjänster som produceras i ekonomier som har euro och dollar som valuta blir också dyrare för svenska konsumenter.

Hur påverkar svag krona mina sparpengar?

Den globaliseringstrenden de senaste decennierna hade skapat nya lönsamma finansiella tjänster till företag och inte minst till konsumenter som fick möjlighet själv välja placering av sina spar och pensionspengar i räntefonder eller aktiefonder . Den kraftiga inbromsningen i den Svensk och världsekonomin i coronaspåren gör att stort värde på börserna går förlorad. Spararna ser hur deras besparingar minskar.
Men det är inte allt nattsvart med svag krona i den här kristiden. En liten och öppen ekonomi som den Svenska är exportberoende för att vi ska kunna ha den välfärden vi har. Svagare krona hjälper de stora svenska exportföretag att behålla konkurrenskraft och bevara sina marknadsandelar på utländska marknader och latare klara den här nedgången i efterfrågan samt räddar arbetstillfälle på hemmaplanen och behålla kompetensen till framtida expansion efter krisen.
Sparare går inte lottlöst heller ifall det går fortsatt bra till de svenska stora bolag eftersom många har sin spar pengar placerade i de här företag via svenska fonder.
Svenska kronan är inte det enda nordiska valuta som försvagades kraftig på grund av ekonomisk oro i omvärlden. Den Norska kronan försvagades kraftig mot euro och dollar de senaste dagar. Den Norska kronans kraftig försvagning beror främst på fallande oljeprisen de senaste tiden orsakad dels av priskriget mellan de stora oljeproducenter dels av minskade efterfrågan.